CHRZEST

Chrzest to Sakrament, przez który Jezus Chrystus gładzi nam grzech pierworodny oraz wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, daje nam życie Boże. Czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Bożego. Sakrament Chrztu ustanowił Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.