Dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura z dnia 2 kwietnia 2020 r. odwołane zostały wszystkie zaplanowane na miesiąc maj uroczystości I Spowiedzi i I Komunii św. w parafiach diecezji ełckiej z zaznaczeniem, że jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal, ograniczenie to dotknie także czerwcowych terminów tychże uroczystości.

Zgodnie z tym postanowieniem, również w naszej parafii, zaplanowana na 16 maja 2020 r. I Komunia Święta nie odbędzie się, jednakże mamy nadzieje, że będzie to możliwe (w zmienionej, bardziej indywidualnej formie) w miesiącu czerwcu 2020 r.

Decyzję o tym, czy dziecko przystąpi do I Komunii w czerwcu, zgodnie z dekretem, pozostawiamy rodzicom. Uzależnione jest to również od indywidualnych predyspozycji, zaangażowania religijnego i przygotowania dziecka do przyjęcia tego sakramentu.

W związku z tym rodziców, którzy zdecydują się na przystąpienie swojego dziecka do sakramentu w czerwcu, zapraszamy na spotkanie w dniu 10 maja 2020 r. po mszy o godz. 12.00 (zachowując limit osób w miejscach kultu religijnego, prosimy o obecność na spotkaniu tylko jednego z rodziców/opiekunów dziecka). Prosimy również o przemyślenie terminu przystąpienia do I Komunii (według wytycznych w dekrecie).

Mając na uwadze to, że sytuacja z trwającym stanem epidemii jest nieprzewidywalna, powyższe informacje mogą ulec zmianie. Dotyczy to terminu planowanego spotkania, jak również terminu czerwcowych komunii.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem dekretu