I KOMUNIA ŚWIĘTA ODBĘDZIE SIĘ

16 MAJA 2020 r.

godz. 10.00

 

Prosimy o zgłaszanie dzieci do I Komunii u ks. proboszcza Ireneusza Czyżewskiego.

 

Harmonogram spotkań:

 

- 29 IX 2019 r. (niedziela godz. 12.00)

 

- 27 X 2019 r. (niedziela godz. 12.00)

 

- 24 XI 2019 r. (niedziela godz. 12.00)

 

- 29 III 2020 r. (niedziela godz. 12.00)

 

Informacje na temat spotkań podawane będą podczas ogłoszeń w czasie Mszy św.

 

 

Proszę o dostarczenie świadectwa chrztu dzieci, które ochrzczone były poza naszą parafią