„Wspólnota jest organizmem złożonym z żywych komórek, a żywe komórki to właśnie małe wspólnoty. W tym sensie parafia jest także wspólnotą wspólnot, tak jak cały Kościół jest dziś — w świetle Drugiego Soboru Watykańskiego — pojmowany jako wspólnota wspólnot.”

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 

WSPÓLNOTA GRUP SĄSIEDZKICH

 

CELE I CHARAKTERYSTYKA WSPÓLNOTY

By parafia stała się rzeczywiście „wspólnotą wspólnot”, by rozwijała się, miała swoją dynamikę, nie była anonimowa, potrzebne są małe grupy. To w małych grupach, wspólnotach, nawiązują się międzyludzkie więzi, przyjaźnie. Poprzez wspólne dzielenie się Słowem Bożym i wspólną modlitwę, uczestnicy wzrastają i umacniają się w wierze, odkrywają swoje miejsce w Kościele a co za tym idzie, identyfikują się z Kościołem, uczestniczą w jego życiu w sposób twórczy, świadomy, odpowiedzialny.

Nasza Wspólnota Grup Sąsiedzkich jest odpowiedzią na te potrzeby.

Wspólnotę tworzą małe Grupy Sąsiedzkie, złożone z mieszkańców jeden ulicy lub wsi. Każda grupa spotyka się na spotkaniach formacyjnych na których uczestnicy, poprzez modlitwę, dzielenie się Słowem Bożym, wzajemne świadectwo, wspólne inicjatywy i działania apostolskie, kształtują swoje życie religijne, budują i pogłębiają więź z innymi osobami oraz osobistą relację z Jezusem.

Spotkania formacyjne przewidziane są w następujących miesiącach: wrzesień, październik, listopad, luty, marzec, kwiecień i maj. Spotkania prowadzone są przez animatora – osobę świecką, najczęściej jest to mieszkaniec danej ulicy lub wsi. W spotkaniach uczestniczy również kapłan.

 

Celem Małych Grup Sąsiedzkich jest:

-        Formowanie uczestników poprzez modlitwę, Słowo Boże, świadectwo ku dojrzałości chrześcijańskiej

-        Budowanie więzi i relacji międzyludzkich a co za tym idzie doświadczanie Kościoła jako wspólnoty

-        Ewangelizowanie środowiska pracy, rodziny, przyjaciół a więc pomnażanie Uczniów Chrystusa

-        Formowanie zaangażowanych i współodpowiedzialnych za parafię oraz życie społeczne uczestników

-        Organizowanie wspólnego czasu w sposób aktywny i twórczy

 

POCZĄTKI WSPÓLNOTY

Wszystko zapoczątkowało się 14 września 2008, kiedy to obraz patronki Bł. Anieli Salawy rozpoczął nawiedziny w rodzinach naszej parafii. Zrodził się wówczas pomysł, aby każda ulica lub wieś miała swojego patrona – świętego lub błogosławionego. Zapoczątkowało to serię spotkań ks. Proboszcza z mieszkańcami poszczególnych ulic i wsi i wspólnym wyborze patrona. Nawiedzenie obrazu na poszczególnych ulicach i wsiach, kończyło się zawsze mszą święto - dziękczynną za łaski otrzymane podczas nawiedzenia. Następnie była wspólna agapa, na której ogłaszano patrona ulicy bądź wsi. Kolejne spotkania Grup Sąsiedzkich odbywały się już w dniu wspomnienia liturgicznego wybranego patrona. W tym dniu, mieszkańcy danej ulicy lub wsi spotykali się na mszy i wspólnej agapie. Takie spotkania wnosiły wiele radości a także były okazją do lepszego poznania sąsiadów, podzielenia się troskami, uwrażliwienia na potrzeby innych.

Od roku 2012 rozpoczęły się spotkania modlitewno - formacyjne Grup Sąsiedzkich, aby możliwe było głębsze doświadczenie wspólnoty wiary i modlitwy a także zrozumienie swojego miejsca i służby w Kościele.

 

FORMACJA UCZESTNIKÓW GRUP SĄSIEDZKICH

Formacja prowadzona jest w oparciu o podręczniki do formacji w Ruchu Światło – Życie oraz inne pomoce i zakłada następujące etapy:

Ewangelizacja

Katechumenat

Diakonia

Uczestnicy zachęcani są do udziału w rekolekcjach prowadzonych metodą Ruchu Światło – Życie lub w rekolekcjach przeżyciowych innych ruchów.

 

FORMACJA ANIMATORÓW GRUP SĄSIEDZICH

Spotkania formacyjne animatorów rozpoczęły się w marcu a zakończyły we wrześniu 2012 roku. Prowadzone były w oparciu o podręcznik „Modlitwa, Troska, Ewangelizacja” przygotowujący do prowadzenia grup.

11 października 2011 roku, w dniu rozpoczęcia Roku Wiary, na uroczystej mszy, animatorzy Grup Sąsiedzkich wyznali wiarę i otrzymali błogosławieństwo do swojej posługi.